Ավտոմատ ոռոգում

Այգու Աշխարհ ընկերությունը իրականացնում է ոռոգման համակարգի նախագծում, տեղադրում, շահագործում, սպասարկում և պահպանում, ինչպես նաև կանաչապատում:

  • ամառանոցների և առանձնատների,
  • ֆուտբոլի և գոլֆի դաշտերի
  • քաղաքային այգիների և պուրակների ոռոգման,
  • ջերմատների և գյուղատնտեսական տարածքների կաթիլային ոռոգման համակարգի մեջ

Մենք օգտագործում ենք միայն ժամանակով փորձված և համաշխարհային համբավ ունեցող ոռոգման պարագաներ և կցամասեր (Hunter, Claber, Poelsan):